Sheath- 112 Ecolite

0112-15-BK Sheath- 112 Ecolite


Heavy-duty nylon sheath. Black.

$10.00